Gå till huvudinnehåll

Where-sats

Enkelhet Välj vilka Fält som ska vara med i where-satsen och vilka Operatorer/Funktioner som ska användas. Du kan även ange en Konstant baserad på befintliga fältvärden. Den andra och tredje raden blir aktiva när du väljer AND eller OR i listrutan till vänster i varje rad.
Avancerad Markera Avancerat om du vill skriva in satsen från början.
Tom mall Detta alternativ lägger till Where (1=1) i skriptet för vidare redigering där.