Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Licens

PÅ DEN HÄR SIDAN

Användarinställningar: Licens

QlikView-licens

I den här dialogen visas licensinformationen för QlikView-installationen.

Ändra...
Klicka på den här knappen för att skriva in ett nytt serienummer och ett nytt kontrollnummer för din licens. Ändringar slår igenom först när QlikView startas om.

Radera licensinformationen
Om du klickar på knappen raderas ditt licensnummer nästa gång applikationen startas.

Visa licensavtal
Klicka på knappen för att visa licensavtalet.

OEM-produktnyckel

Det här alternativet är endast tillgängligt med en OEM Partner-licens.

Använd OEM-produktnycklar för nya dokument Aktivera det här alternativet om du vill få frågan om OEM-produktnyckel ska användas med nya dokument.
OEM-produktnyckel Listar alla tillgängliga OEM-produktnycklar.
Redigera... Klicka på den här knappen för att redigera alias för OEM-produktnyckeln.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view