Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Platser

PÅ DEN HÄR SIDAN

Användarinställningar: Platser

Här kan användaren ange standardplacering för vissa filer som skapas när man arbetar med QlikView. Den kan även användas för att definiera genvägar till dokumentfilmappar för QlikView Server och QlikView Publisher. Man kan även ange URL:ar (webbadresser) till kontrollpanelerna i QlikView Server, QlikView Publisher och QlikView AccessPoint. Det går att göra ändringar i denna resurslista.

Dialogens översta del innehåller en lista över kataloger och deras placering. Listan kan modifieras:

Resurs Följande resursplatser kan ändras:

QVD-buffrar
Standardplatsen för QVD-filer som genereras via buffrade prefix till load och select-satser i skriptet.

Teman
Standardplatsen för lagring av användardefinierade layout-teman.

Användarfiler
Den förvalda rotkatalogen för mappar som innehåller användarbokmärken, användarrapporter samt varningar. Observera att om denna placering ändras utan att mappens innehåll flyttas förlorar du befintliga användarbokmärken, -rapporter och -varningar.

Server-dokument
Här kan man ange var QlikView Server-dokumentmappar ligger.

Publisher-dokument
Här kan man ange var QlikView Publisher-dokumentmappar ligger.

QlikView Management Console (URL)
Här kan man ange en URL som pekar mot QlikView Management Console, QMC, eller QlikView Enterprise Management Console, QEMC.

QlikView Server AccessPoint (URL)
Här kan man ange en URL som pekar mot QlikView AccessPoint.

QlikView SDK (URL)
Här kan man ange en URL som pekar mot QlikView SDK.

Default License Lease Server (URL)
Här kan man vid behov ange en URL som pekar mot QlikView License Lease Server.

Publisher-behörighetstabell (URL)
Här kan man ange en URL som pekar mot de section access-behörighetstabeller som är skapade i QlikView Publisher. Section Access Management hanteras via QlikView Management Console (QMC). Se QMC-hjälpen för mer information.
Läge Sökvägen till respektive katalog.
Återställ Knappen återställer placeringen av den valda mappen till förvald QlikView-standard. Sökvägen som visas i listan föregås av texten Standard.
Ändra... När en mappresurs ändras, klicka på denna knapp för att öppna dialogen Sök efter mapp där man söker sig fram till den plats där man vill placera den valda mappen. När en URL-resurs ändras, klicka på denna knapp för att öppna en dialog där man kan skriva in en URL.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view