Verktyg-menyn

Verktyg-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Redigera makron... Öppnar dialogen Redigera modul som används för att skapa makron.
Öppna QlikView AccessPoint Öppnar QlikView AccessPoint i ett html-fönster inuti QlikView. Kommandot är endast tillgängligt om du har konfigurerat en URL för QlikView AccessPoint under Användarinställningar: Platser.
Öppna QlikView Management Console Öppnar QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console i ett html-fönster inuti QlikView. Kommandot är endast tillgängligt om du har konfigurerat en URL för QlikView Management Console/QlikView Enterprise Management Console under Användarinställningar: Platser.
Guiden Snabbdiagram... Med den här guiden kan du skapa ett diagram både snabbt och enkelt utan att behöva tänka på alla inställningar och alternativ som skulle kunna användas.
Guiden Tidsdiagram... Med den här guiden kan du skapa diagram där givna mått (uttryck) ska kvalificeras och ofta jämföras mellan olika tidsperioder, t.ex. innevarande år, förra året, i år till dags datum etc.
Guiden Statistikdiagram... Den här guiden ger vägledning för dem som vill använda QlikView för att köra vanligt förekommande statistiska datatester.
Guiden Lådagram Den här guiden skapar ett kombinationsdiagram, som ofta används för att visa statistisk data.
Varningar... Öppnar dialogen Varningar där man kan definiera och redigera varningsmeddelanden.
Guiden Varningar Den här guiden förenklar arbetet med att skapa varningar.
Guiden Skapa tema Den här guiden används för att skapa ett nytt layout-tema eller redigera ett befintligt.