Titelinställningar

Layouten på diagrammets titel regleras av de olika inställningarna i den här dialogen.

Titelformat Här anger man titelns grundinställningar.
Bakgrundsfärg Anger vilken färg titelns bakgrund ska ha. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen.
Horisontell justering Anger hur titeltexten ska placeras i förhållande till ritytan.
Teckensnitt Anger vilket teckensnitt för diagramtiteln. Standarddialogen Teckensnitt öppnas när man klickar på knappen.