Gå till huvudinnehåll

Verktygsfälten och statusfältet

PÅ DEN HÄR SIDAN

Verktygsfälten och statusfältet

Verktygsfält

QlikView har fem verktygsfält och en meny. Standardverktygsfältet innehåller knappar för kommandon som utförs när man använder ett QlikView-dokument, medan designverktygsfältet vanligen innehåller knappar för kommandon som utförs när man skapar eller förändrar ett dokuments layout. Navigeringsverktygsfältet innehåller de mest använda kommandona för logiska operationer i ett dokument. Med arkverktygsfältet är det möjligt att flytta mellan olika ark. Bokmärkesverktygsfältet erbjuder ett ett alternativt sätt att komma åt bokmärken.

De olika verktygsfälten kan aktiveras eller stängas av. Alla verktygsfälten kan konfigureras till att innehålla en valfri uppsättning av menykommandona.

Alla verktygsfälten kan flyttas runt genom att peka på den prickade linjen längst till vänster. Håll vänster musknapp nertryckt och drag till önskad position. Verktygsfälten kan placeras på valfri sida om QlikViews applikationsfönster.