Tabellfil

I QlikView betyder Tabellfil en fil som representerar en tabell där fält separeras av t.ex. komma, flikar eller semikolon (även kallad textfil) eller har fast längd osv. Innehållet i första raden representerar vanligtvis fältens namn. Andra tabellfiler är dif-filer (Data Interchange Format), fix-filer (fast postlängd), HTML-filer och Excel-filer.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?