Tabellfil

I QlikView betyder Tabellfil en fil som representerar en tabell där fält separeras av t.ex. komma, flikar eller semikolon (även kallad textfil) eller har fast längd osv. Innehållet i första raden representerar vanligtvis fältens namn. Andra tabellfiler är dif-filer (Data Interchange Format), fix-filer (fast postlängd), HTML-filer och Excel-filer.