Gå till huvudinnehåll

Standard-verktygsfält

Standardverktygsfältet i QlikView innehåller knappar för de vanligaste funktionerna. För att visa standardverktygsfältet, välj Standard under Verktygsfält i Visa-menyn. Verktygsfältet som visas ovan och texten nedan handlar om det ursprungliga verktygsfältet (före eventuell konfigurering).

Ny fil Öppnar ett nytt QlikView-fönster där man kan skapa en ny QlikView-fil. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+N.
Öppna fil Öppnar en QlikView-fil eller tabellfil QlikView file i ett nytt QlikView-fönster. När man öppnar en tabellfil öppnas filguiden automatiskt. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+O.
Uppdatera Detta kommando är endast tillgängligt för dokument som har öppnats på QlikView Server och då endast när det finns en nyare version av dokument på servern. När man begär en uppdatering får man tillgång till de senaste uppgifterna samtidigt som den pågående sessionens val och layoutstatus bibehålls.
Spara Sparar aktuellt dokument till fil. Standardfilformatet anges under Användarinställningar.
Skriv ut... När du klickar på utskriftsverktyget påverkas utskriften av markerat arkobjekt omedelbart i enlighet med skrivarinställningarna, och sidan Skriv ut: Allmänt ignoreras. Verktyget är nedtonat om inget utskrivbart objekt är markerat. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+P.
Skriv ut som PDF Öppnar dialogen Skriv ut med PDF-XChange 3.0-skrivaren förvald.
När du klickar på Skriv ut ombeds du ge pdf-filen ett namn. Detta kommando är endast tillgängligt om en PDF-skrivare finns installerad.
Redigera skript Öppnar dialogen Redigera skript där du kan skriva och exekvera skript som öppnar databaser och hämtar data till QlikView. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+E.
Ladda data Laddar aktuellt skript, uppdaterar QlikViews associativa databas så att den inkluderar förändringar av källdata som gjorts sedan föregående exekvering. Tidpunkten för den senaste laddningen visas som tidsangivelse i statusraden.
Ångra layoutändring Ångrar den senaste layoutändringen. Det går att ångra förflyttningar, radering och storleksförändringar av arkobjekt, såväl som förändringar av arkobjektens egenskaper. Man kan även ångra borttagna ark samt ändringar av ark- och dokumentegenskaper.
QlikView sparar en lista över de senaste layoutändringarna. Varje Ångra layoutändring-kommando flyttar den ett steg bakåt i listan. Vissa åtgärder som t.ex. Ladda data och Reducera data tömmer Ångra/Gör om-bufferten. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Z.
Gör om layoutändring Upprepar den senast ångrade layoutändringen. Varje Gör om layout-kommando tar dig ett steg framåt i listan, så länge det finns ångrade ändringar att göra om.
Vissa åtgärder som t.ex. Ladda data och Reducera data tömmer Ångra/Gör om-bufferten. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Y.
Sök Öppnar Sök-boxen för det aktiva objektet. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+F.
Aktuella val Öppnar dialogen Aktuella val, som visar aktiva val. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+O.
Guiden Snabbdiagram Öppnar Guiden Snabbdiagram där du kan skapa ett diagram både snabbt och enkelt utan att behöva tänka på alla inställningar och alternativ som skulle kunna användas.
Lägg till bokmärke Öppnar dialogen Lägg till bokmärke där bokmärkets namn kan redigeras. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+B.
Visa/dölj anteckningar Visa eller dölj anteckningar som skapats av användaren och som har bifogats till arkobjekt.
Hjälprubriker Öppnar QlikView-hjälpen.
Aktuell hjälp Visar hjälp om ett valt objekt, t.ex. ett menykommando. Klicka på denna knapp och flytta frågetecknet till det objekt du behöver hjälp med och klicka igen.