Ange celler för ny kolumn

Dialogen Ange celler för ny kolumn används för att ange villkoren för automatisk generering av nya kolumner från en befintlig sådan. Den nås från sidan Kolumn i dialogen Filguiden: Omvandla.

Celler och kolumner Källkolumn
Här anger man från vilket kolumnnummer cellvärdena ska kopieras.
Celler från dessa rader
Öppnar dialogen Ange radvillkor där villkoren för rader ställs in.
Målkolumn
Här anger man numret på målkolumnen.
Avancerade alternativ Ersätt nullvärde med tidigare värde
Fyller tomma celler med värdet från cellen ovan.
Radera källrad
Raderar källraden när dess innehåll har kopierats.