Gå till huvudinnehåll

Arkegenskaper: Objekt

Sidan Arkegenskaper: Objekt hjälper dig att hålla reda på alla arkobjekt som finns på det aktuella arket. Det gör det enklare att hitta objekt som är dolda eller har villkor för att visas.

Tabellen kan sorteras efter var och en av kolumnerna genom att man klickar på kolumnens rubrik. Kolumnerna innehåller följande information:

ObjektID En lista över alla unika ObjektID:n för alla befintliga arkobjekt. Länkade objekt delar samma ID.
Typ Förtydligar objekttypen.
Namnlist Visar texten, om sådan finns, som visas i objektets namnlist.
Visningsläge Anger om objektet är "normalt", minimerat, maximerat, dolt eller om vissa villkor måste vara uppfyllda för att det ska visas.
Tillstånd

Visar vilket tillstånd arket har.

Parallella tillstånd

Beräknad tid Den tid (i millisekunder räknat) som krävdes för den senaste beräkningen av objektets innehåll. Informationen är endast relevant för sådana objekt som faktiskt beräknas (diagram, tabellboxar och de objekt som innehåller formler).
Skikt Skikten ställs in på sidan Arkobjektens egenskaper: Layout där Nedre, Normal och Övre, motsvarande talen -1, 0 eller i listan. Välj Anpassad för att ange ett önskat värde. Giltiga skiktnummer är -128 till 127.
Minne Mängden minne som krävdes för den senaste beräkningen av objektets innehåll. Informationen är endast relevant för sådana objekt som faktiskt beräknas (diagram, tabellboxar och de objekt som innehåller formler).
Vänster, Övre, Höger,
Nedre
Den aktuella placeringen för arkobjektets angivna kant relativt till dokumentfönstrets kant (i pixlar räknat).
Bredd, Höjd Arkobjektets storlek. Anges i pixlar.
Vänster (Min), Övre (Min), Höger (Min),
Nedre (Min)
Arkobjektets aktuella placering när det är minimerat (och visas i form av en ikon).
Bredd (minimerad ikon), Höjd (minimerad ikon) Storleken på objektets ikon.

Efter att klicka på ett objekt i listan kan du använda knapparna för att antingen Radera det eller öppna dess Egenskaper direkt från menyn. Flera objekt kan markeras med hjälp av Ctrl-klick.