Gå till huvudinnehåll

Arkegenskaper: Allmänt

Du kan öppna dialogen Arkegenskaper antingen genom att välja Egenskaper i Objekt-menyn eller genom att välja Arkegenskaper från menyn Inställningar.

Tips: Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskaperna. Detta konfigureras i Arkegenskaper: Säkerhet.

Arkets namn skriver du i rutan Titel. Detta namn kommer att visas på arkfliken.

Parallella tillstånd Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.
Nedärvd
Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
Standardtillstånd
Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.
Ark-ID

Detta används för makron. Varje ark tilldelas ett unikt ID. För ark börjar detta med SH01. Man kan redigera detta ID-nummer senare.

Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID.

Intern makrotolk

I gruppen Visa ark kan man ange villkor för när arket ska visas.

Alltid Arket visas alltid.
Villkor

Arket visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arket döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE.
Om alla ark i ett dokument är inaktiverade p.g.a. att de inte motsvarar de uppställda villkoren för att Visa ark kommer meddelandet "Inga ark tillgängliga" att visas. Användare med admin-rättigheter kan förbigå detta villkor genom att markera Visa alla ark och arkobjekt i Dokumentegenskaper: Säkerhet. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Med hjälp av Zoom (i procent) kan du enkelt ändra storleken på det aktiva arket och allt som det innehåller.

I gruppen Bakgrund anger man en bakgrundsfärg för arket. Alternativet Dokumentstandard ger den bakgrundsfärg som anges i dialogen Dokumentegenskaper. Markera Arkinställningar och klicka på knappen Färg för att ange en egen bakgrundsfärg som kan definieras som enfärgad eller tonad i dialogenFärgyta.

Arket kan också få en bakgrundsbild. Då markerar du Bild och klickar på knappen Ändra. Då öppnas dialogen Välj bild där man kan markera den bild som ska användas.

Bildformatering:

Sträck inte ut Bilden visas som den är, vilket kan orsaka maskeffekter.
Fyll Bilden sträcks maximalt för att fylla hela arket, utan hänsyn till förhållandet längd/bredd.
Behåll bildförhållande Bilden sträcks för att fylla så mycket som möjligt, med bibehållet längd/bredd-förhållande.
Fyll med bibehållet bildförhållande Bilden sträcks för att fylla så mycket som möjligt, med bibehållet längd/bredd-förhållande. Ytor som inte täcks fylls ut med upprepade ritningar av bilden.
Sida vid sida Om man väljer detta alternativ visas bilden sida vid sida så många gånger som utrymmet tillåter.

Horisontell och Vertikal justering:

Horisontell Bilden kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerat eller Höger.
Vertikal Bilden kan justeras vertikalt: Övre, Centrerat eller Nedre
Skapa tema... Öppnar guiden Skapa tema där du kan skapa ett nytt layout-tema eller redigera ett befintligt.
Använd tema... Öppnar en dialog där du kan välja ett lämpligt layoutfilstema att tillämpa på arkobjekten.

Layout-teman

I gruppen Flikinställningar anger du en bakgrundsfärg för arkfliken.

Klassisk grå Välj detta alternativ om fliken ska vara grå med svart text.
Bakgrund för ark Ställer in flikfärgen till arkets färg.
Egna färger Här kan du ange en egen Flikfärg och Färg på fliktext genom att klicka på respektive knapp.
Tillämpa på alla Alla ark i dokumentet får samma färg som fliken.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view