Gå till huvudinnehåll

Arkegenskaper: Fält

PÅ DEN HÄR SIDAN

Arkegenskaper: Fält

Här kan du välja de fält från listan Tillgängliga fält som ska visas på arket. Välj de element som ska användas/tas bort genom att klicka på dem. Använd Lägg till > eller Ta bort för att flytta dem till önskad kolumn.

Markerade fält visas i standardkonfigurerade listboxar på det aktiva arket. Du ställer in listboxens specifika egenskaper genom att högerklicka på den och markera Egenskaper i objektets flytmeny (eller från Objekt i Huvudmenyn).

För att göra systemfälten valbara kryssar du för Visa systemfält.

Visa fält från tabell Härifrån kontrollerar du vilka fält som ska visas i listan över Tillgängliga fält. I listrutan visas normalt alternativet Alla tabeller .
Alternativet Alla tabeller (kvalificerade) visar fälten kvalificerat utifrån de tabeller de förekommer i. Detta innebär att nyckelfält (kopplade fält) kan visas mer än en gång. (Detta alternativ används enbart för visning och har inget att göra med kvalificerande fält (Qualify) i laddningsskriptet.)
Det är också möjligt att visa fält från en tabell i taget.

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view