Gå till huvudinnehåll

Skapa set-sats

Aktuell set-sats Variabelnamn
Ange namnet på en ny variabel eller redigera den fördefinierade variabel du valde nedan. Den fördefinierade variabeln infogas här när du klickar på Klistra in.
Variabelvärde
Om du angav ett namn på en ny variabel ovan definierar du värdet här. Om ett fördefinierat variabelvärde har valts nedan kan du redigera det här.
Fördefinierade set-satser Variabelgrupper
Välj vilken typ av variabel du vill använda.
Variabler
Välj den variabel du vill använda.
Fördefinierade värden
Välj mellan de fördefinierade värdena i variabeln.
Klistra in
Klicka på knappen för att flytta upp de fördefinierade värdena till Aktuell set-sats för redigering.