Skicka till Excel

Exporterar tabellen till Microsoft Excel som startar automatiskt om det inte redan körs. Tabellen visas på ett nytt kalkylblad i Excel. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion.

Standardbegränsningar i antal rader och kolumner

Standardvärdet för högsta antal rader och kolumner i Excels exportfil är:

  • 1 048 566 rader per ark. För pivottabeller: 1 048 566 kolumndimensioner. 10 rader kan läggas till efter exporten.
  • 16 384 kolumner per ark. Om antalet kolumner överstiger gränsen trunkeras den exporterade filen och det skickas ett varningsmeddelande.