Gå till huvudinnehåll

Markeringsstilar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Markeringsstilar

QlikView erbjuder olika möjligheter att presentera fältvärden och göra val i listboxar, diagram och andra objekt. I såväl QlikView Classic, Hörnflikar som LED används färgkodning för att ange valda, möjliga och uteslutna värden. Stilen Windows kryssrutor efterliknar Windows standardgränsnitt som har en kryssruta vid varje enskilt värde. Stilen LED-kryssrutor använder färgkodningen i kombination med stilen Windows kryssrutor.

För markeringsstilar som bygger på färgkodning finns ett antal olika färgscheman att välja mellan. Grundfärgerna (grönt för vald, blå för låst osv.) kan inte ändras, men däremot deras ton och intensitet.

Det finns olika sätt att välja vilken stil som ska användas:

  • på sidan Dokumentegenskaper: Allmänt
  • på sidan Användarinställningar: Allmänt
  • på sidan Egenskaper listbox: Presentation

Visa logisk status

I stilen QlikView Klassisk visas logisk status för ett fältvärde med hjälp av färgkodning av bakgrund och text i celler i list- och multiboxar. I vissa andra arkobjekt och på arkflikarna visas ibland så kallade valindikatorer för att visa val. Tecknen & och ! kan visas till vänster om data i list- och multiboxar för att markera OCH-val och tvingande bortval (även kallade icke-val).

Om man väljer Windows kryssrutor behåller man bara färgkodningen med vit och grå bakgrund för att visa möjliga resp. uteslutna värden i list- och multiboxar. Alla celler kommer istället att ha en ikon som visar logisk status. Dessa ikoner ersätter också valindikatorerna på andra ställen i dokumentet.

Skillnaderna mellan de två markeringsstilarna sammanfattas i tabellen nedan:

QlikView-status QlikViews färgkodade stilar Windows kryssrutor (stilar, ikoner)
Valbar Vit/svart
Utesluten Grå/ljusgrå
Vald Grön/svart
Valda uteslutna Grå/ljusgrå
Låst Blå/gul
Låsta uteslutna Grå/ljusgrå
OCH-val Grön/svart med &
Lyder under tvingande bortval Röd/svart med !

Logiskt beteende

Det logiska beteendet för Windows kryssrutor och LED-kryssrutorskiljer sig åt på två sätt jämfört med de färgkodade stilarna.

  1. Alla klickningar som görs i stilarna Windows-kryssrutor och LED-kryssrutor anses vara växlingsval, d.v.s. de fungerar som när man håller ner ctrl-tangenten när man klickar under de färgkodade stilarna.
  2. Alla listboxar behandlas som om alternativet Visa alternativ vore valt, oavsett den egentliga inställningen.