Tabelletiketter

En tabell kan förses med en etikett så att man senare kan referera till den, till exempel med en LOAD-sats med en resident-sats eller med uttryck som innehåller peek-funktionen. Etiketten, som kan vara en godtycklig sträng av siffror och bokstäver, ska föregå den första LOAD- eller SELECT-sats som skapar tabellen. Etiketten måste följas av ett kolon ”:”.

Etiketter som innehåller blanksteg måste omslutas av enkla eller dubbla citattecken eller hakparenteser.

Example 1:  

Table1:

LOAD a,b from c.csv;

LOAD x,y from d.csv where x=peek('a',y,'Table1');

Example 2: Tabelletiketten innehållande ett tomt

[All Transactions]:

SELECT * from Transtable;

LOAD Month, sum(Sales) resident [All Transactions] group by Month;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?