Skriptsyntax och diagramfunktioner

I skriptet anges namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas. Här anges även vilka fält som ska ingå i behörighetsdefinitionen.

Skriptet består av ett antal satser som exekveras i följd.

QlikViewKommandoradssyntaxen och skriptsyntaxen för beskrivs under Backus-Naur-formalism, eller BNF-kod.

De första kodraderna skapas automatiskt redan när en ny QlikView-fil skapas. Standardvärdena för dessa variabler för taltolkning hämtas från operativsystemets nationella inställningar.

I skriptet anges namnet på den datakälla, de tabeller och de fält som ska användas. Skriptet består av ett antal skriptsatser och nyckelord som exekveras i följd.

För tabellfiler som har komman, tabbtecken eller semikolon som avgränsare kan LOAD-satsen användas. Standardinställningen för LOAD-satsen är att den läser in alla fält från filen.

En allmän databas måste nås via Microsoft ODBC). Här används SQL-standardsatser. SQL-syntaxen som kan användas skiljer sig åt mellan olika ODBC-drivrutiner.

Alla skriptsatser måste avslutas med ett semikolon, ”;”.

En detaljerad beskrivning av skriptsyntax kan nås via avsnitten i den här delen.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?