Gå till huvudinnehåll

Läsa in data från en tidigare inläst tabell

PÅ DEN HÄR SIDAN

Läsa in data från en tidigare inläst tabell

Du kan använda Resident-predikatet i en LOAD-sats för att läsa in data från en tidigare inläst tabell. Detta är användbart när du vill utföra beräkningar för data som har lästs in med en SELECT -sats där du inte har möjlighet att använda QlikView-funktioner, exempelvis datum eller numerisk värdehantering.

Example:  

I det här exemplet utförs datatolkningen i Resident-inläsningen eftersom den inte kan utföras i den inledande Crosstable LOAD.

PreBudget: Crosstable (Month, Amount, 1) LOAD Account, Jan, Feb, Mar, … From Budget; Budget: Noconcatenate LOAD Account, Month(Date#(Month,’MMM’)) as Month, Amount Resident PreBudget; Drop Table PreBudget;
Tips: Ett vanligt skäl för att använda Resident är att du vill använda en tillfällig tabell för beräkningar eller filtrering. När du har uppnått syftet med den tillfälliga tabellen ska den avlägsnas med satsen Drop table.

Resident eller föregående LOAD?

I de flesta fall kan samma resultat uppnås genom att använda föregående LOAD istället. Det vill säga en LOAD-sats som läses in från LOAD- eller SELECT-satsen nedan, utan att ange källkvalificerare som From eller Resident vilket man normalt gör. Föregående LOAD är generellt sett det snabbare alternativet, men i vissa fall bör man använda en ResidentLOAD istället.

  • Om du vill använda Order_by-satsen för att sortera posterna innan LOAD-satsen behandlas.
  • Om du vill använda något av följande prefix stöds inte föregående LOAD:
    • Crosstable
    • Join
    • Intervalmatch