Fälttaggar

Fälttaggar gör det möjligt att lägga till metadata till fälten i datamodellen. Det finns två sorters fälttaggar:

 • Systemfälttaggar

  Systemfälttaggar genereras automatiskt när skriptet körs och data laddas. Vissa av taggarna kan manipuleras i skriptet. Systemtaggar föregås alltid av ett dollartecken, $.

 • Anpassade fälttaggar

  Med hjälp av Tag-satsen kan du lägga till anpassade taggar till fält i laddningsskriptet. Anpassade taggar kan inte ha samma namn som systemtaggar.

  Tag

  Untag

Systemfälttaggar

Följande systemfälttaggar genereras i slutet av skriptkörningen.

Tag Beskrivning Kan manipuleras i skriptet
$system

Systemfältet som genereras av QlikView under skriptkörning.

Systemfält

Nej
$key Nyckelfältet tillhandahåller en länk mellan två eller fler tabeller. Nej
$keypart Fältet ingår i en eller flera syntetiska nycklar. Nej
$syn

Syntetisk nyckel

Syntetiska nycklar

Nej

$hidden

Dolda fält, det vill säga fält som inte visas i någon fälturvalslista när diagram, dimensioner eller mått skapas. Du kan fortfarande använda dolda fält i uttryck, men du behöver inte skriva in fältnamnet.

Du kan använda systemvariablerna HidePrefix och HideSuffix för att ange vilka fält som ska döljas.

HidePrefix

HideSuffix

ja
$numeric Alla (icke-NULL)-värden i fältet är numeriska. ja
$integer Alla (icke-NULL)-värden i fältet är heltal. ja
$text Inga värden i fältet är numeriska. ja
$ascii Fältvärden innehåller endast standard-ascii-tecken. ja
$date Alla (icke-NULL)-värden i fältet kan tolkas som datum (heltal). ja
$timestamp Alla (icke-NULL)-värden i fältet kan tolkas som tidsmarkörer. ja

Följande taggar anges i dialogen Dokumentegenskaper: Tabeller och kan aktiveras respektive inaktiveras av användaren:

 • $dimension - markerar ett fält som rekommenderas för användning i diagramdimensioner, listboxar med mera.
 • $measure - markerar ett fält som rekommenderas för användning i uttryck.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?