Skapa NULL-värden från textfiler

Det är möjligt att definiera en symbol, som tolkas som ett äkta NULL-värde varje gång den förekommer i en textfil eller en inline-sats. Använd följande sats:

SET NULLINTERPRET=<sym>;

Symbolen <sym> ska tolkas som NULL. <sym> kan vara valfri sträng.

För att återgå till den ursprungliga tolkningen, använd:

SET NULLINTERPRET=;

Observera: Användning av NULLINTERPRET påverkar endast data från textfiler och inline-satser.