Include

Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera dokument. Detta är en användardefinierad variabel.

Syntax:  

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

 

Det finns två versioner av variabeln:

  • Include genererar inte ett del om det inte går att hitta filen, den misslyckas i tysthet.
  • Must_Include genererar ett fel om det inte går att hitta filen.

Om du inte anger någon sökväg blir filnamnet relativt till QlikView-dokumentets arbetskatalog. Du kan även ange en absolut filsökväg.

Observera: Konstruktionen set Include =filename är inte tillämplig.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=abc.txt);  

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?