ProductVersion - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar komplett information om produktversion och byggnummer i form av en sträng. Om du använder ProductVersion blir versionsnumret kompatibelt med övriga Qlik-produkter som Qlik Sense.

Syntax:  

ProductVersion()