SubStringCount - skript- och diagramfunktion

SubstringCount() returnerar antalet förekomster av angiven delsträng i indatasträngtexten Om det inte blir någon träff returneras 0.

Syntax:  

SubStringCount(text, sub_string)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
sub_string En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?