QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

SubField - skript- och diagramfunktion

Subfield() används för att extrahera delsträngkomponenter från ett överordnat strängfält där de ursprungliga postfälten består av två eller fler delar, som separeras av en avgränsare.

Subfield()-funktionen kan användas till exempel för att extrahera förnamn och efternamn från en lista av poster som innehåller fullständiga namn, komponentdelarna i ett sökvägsnamn eller för att extrahera data från kommaavgränsade tabeller.

Om du använder funktionen Subfield() i en LOAD-sats med den valbara field_no-parametern utelämnad kommer en fullständig post genereras för varje delsträng. Om flera fält laddas med hjälp av Subfield() skapas de kartesiska produkterna för alla kombinationer.

Syntax:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen. Detta kan vara en hårdkodad text, en variabel, en dollarteckensexpansion eller ett annat uttryck.
delimiter Ett tecken med indata-text som delar in strängen i dess komponentdelar.
field_no

Det valbara tredje argumentet är ett heltal som vilka av delsträngarna i den överordnade strängen text som ska returneras.

  • Om field_no är ett positivt värde extraheras delsträngar från vänster till höger.
  • Om field_no är ett negativt värde extraheras delsträngar från höger till vänster.
Tips: SubField() kan användas istället för att använda komplexa kombinationer av funktioner, som t.ex. Len(), Right(), Left(), Mid() och andra strängfunktioner.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?