RTrim - skript- och diagramfunktion

RTrim() returnerar strängen rensad på avslutande blanktecken.

Syntax:  

RTrim(text)

Return data type: sträng