LTrim - skript- och diagramfunktion

LTrim() returnerar strängen rensad på inledande blanktecken.

Syntax:  

LTrim(text)

Return data type: sträng