Gå till huvudinnehåll

Hash160 - skript- och diagramfunktion

Hash160() returnerar en 160-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 27-teckensträng.

Syntax:  

Hash160(expr{, expression})

Return data type: sträng

Example:  

Hash160 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash160 ( Region, Year, Month )

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view