QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

TINV - skript- och diagramfunktion

TINV() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgraderna.

Syntax:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
prob En dubbelsidig sannolikhet som har samband med t-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Denna funktion hänger samman med funktionen TDIST på följande sätt:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?