TDIST - skript- och diagramfunktion

TDIST() returnerar sannolikheten hos studentens t-fördelning där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t, vars sannolikhet ska kalkyleras.

Syntax:  

TDIST(value, degrees_freedom, tails)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas – det får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.
tails Måste vara antingen 1 (ensidig fördelning) eller 2 (dubbelsidig fördelning).

Denna funktion hänger samman med funktionen TINV på följande sätt:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?