NORMINV - skript- och diagramfunktion

NORMINV() returnerar inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.

Syntax:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med normalfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
mean Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen NORMDIST på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?