FINV - skript- och diagramfunktion

FINV() returnerar inversionen av F-sannolikhetsfördelningen.

Syntax:  

FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med F-fördelningen och måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FDIST på följande sätt:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?