FDIST - skript- och diagramfunktion

FDIST() returnerar F-sannolikhetsfördelningen.

Syntax:  

FDIST(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Value får inte vara negativt.
degrees_freedom1 Ett positivt heltal som anger täljarens frihetsgrad.
degrees_freedom2 Ett positivt heltal som anger nämnarens frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FINV på följande sätt:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?