CHIINV - skript- och diagramfunktion

CHIINV() returnerar inversionen av den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen.

Syntax:  

CHIINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med chi2-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen CHIDIST på följande sätt:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?