Speciella aggregeringsfunktioner för indatafält

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Följande speciella aggregeringsfunktioner kan användas för indatafält.

See also: