inputavg

inputavg() returnerar det aggregerade medelvärdet av inputfield itererat över en eller flera dimensioner i diagrammet. inputfield måste vara ett fältnamn på en fältegenskap som tydligt har angetts som ett indatafält i skriptet.

Syntax:  

inputavg(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

När denna aggregeringsfunktion används som uttryck i ett tabelldiagram kan det aggregerade värdet redigeras interaktivt. När man hovrar över uttryckscellen visas en indataikon. Klicka på ikonen för att cellen ska hamna i redigeringsläge för indata. Man kan använda piltangenterna upp/ned för att flytta sig mellan celler medan redigeringsläget för indata bibehålls. Ändringen i det aggregerade värdet distribueras till de underliggande fältvärdena med hjälp av valt distribution_mode. Hela QlikView-dokumentet gör automatiskt uppdaterade beräkningar när nya värden anges.

Parametern distribution_mode kan ha följande värden:

Parameter Beskrivning
'+' Standardläge. Motsvarande delar av ändringen distribueras till samtliga underliggande värden.
'*' Ändringen distribueras proportionellt (till existerande värden) till de underliggande värdena.
'=' Det angivna värdet ges till alla underliggande värden.
'/'

Värdet fördelas jämt mellan de underliggande värdena, utan hänsyn till tidigare distribution, men det tidigare medelvärdet bibehålls.

distribution_mode-värdena i tabellen ovan kan ändras med hjälp av följande modifierare:

Modifierare Beskrivning
T T.ex. '+T'. Innebär att den införda ändringen kompenseras över de valda värdena i indatafältet (totalsumman förblir intakt).
A T.ex. '+A'. Innebär att den införda ändringen kompenseras över alla övriga värden (totalsumman för blir intakt).

Examples:  

inputavg (Budget )

inputavg (Budget, '+' )

inputavg (Budget, '*' )

inputavg (Budget, '=' )

inputavg (Budget, '/' )

inputavg (Budget, '+T' )

inputavg (Budget, '+A' )

 

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?