Formatspecifikatorer

Varje formatspecifikator definierar en viss egenskap i tabellfilen:

fspec-item ::= [ ansi | oem | mac | UTF-8 | Unicode | txt | fix | dif | biff | ooxml | html | xml | qvd | qvx | delimiter is char | no eof | embedded labels | explicit labels | no labels | table is [tablename] | header is n | header is line | header is n lines | comment is string | record is n | record is line | record isn lines | no quotes |msq ]

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?