XML

Denna skriptspecifikator används när du läser in xml-filer. Giltiga alternativ för XML-specifikatorn syns i listan i syntaxen.

Observera: Du kan inte ladda DTD-filer i QlikView.

Syntax:  

xmlsimple

 

See also: