Gå till huvudinnehåll

Inputfield

Ett fält kan flaggas som ett indatafält genom att det läggs till i en inputfield-sats innan det får en referens i någon LOAD- eller SELECT-sats.

Observera: Nyckelfält kan inte flaggas som indatafält.

inputfieldfieldlist

fieldlist är en kommaavgränsad lista över fält som ska flaggas som indatafält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Indatafält fungerar något annorlunda än vanliga fält. Den viktigaste skillnaden är deras fältvärden kan ändras, antingen interaktivt eller programmatiskt, utan att köra skriptet. Fältvärden måste laddas till fältet via LOAD- eller SELECT-satser. Varje fältvärde som har lästs in i skriptet skapar en platshållare för ett ersättningsvärde för det fältvärdet. Endast existerande fältvärden kan alltså ändras interaktivt eller programmatiskt. Ersättningsvärdet är användarberoende, vilket innebär att om ett indatafält används på en server så kommer olika användare att se olika uppsättningar med indatafältvärden. I indatafält behandlas alla fältvärden som distinkta, även om flera av dem har samma värde. Indatafält behåller normalt det tidigare inställda värdet efter en dataladdning.

Example 1:  

Inputfield B;

Inputfield A,B;

Inputfield B??x*;

Example 2:  

Inputfield I;Load RecNo() as I, RecNo() as K autogenerate 10;

Observera: Värdena i K måste vara unika för att I ska kunna bli ett indatafält.