QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Generic

Prefixet generic packar upp en hög tabell och skapar ett fält per attributvärde. Detta påminner om att pivotera en tabell, förutom att detta resulterar i en separat tabell per skapat fält.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

Tabeller som laddas med generic-satsen konkateneras inte automatiskt.

Example:  

Table1:

Generic LOAD * INLINE;

[

Key, Attribute, Value

Bob, Jan, 100

Bob, Feb, 200

Bob, Mar, 300

Kate, Jan, 400

Kate, Feb, 500

Kate, Mar, 600

];

Resultat:

Resultatet blir tre tabeller:

Table1.Jan:

Key, Jan
Bob, 100
Kate, 400

Table1.Feb:

Key, Feb
Bob, 200
Kate, 500

Table1.Mar:

Key, Mar
Bob, 300
Kate, 600

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?