Exit script

Denna kontrollsats avbryter skriptexekveringen. Satsen får förekomma var som helst i skriptet.

Syntax:  

Exit Script [ (when | unless) condition ]

 

Eftersom exit script-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.

Arguments:  

Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
when / unless En exit script-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av enwhen- eller unless-sats.

Examples:  

//Exit script

Exit Script;

 

//Exit script when a condition is fulfilled

Exit Script when a=1

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?