Call

Kontrollsatsen call anropar en subrutin som måste vara definierad av en sub-sats på en tidigare plats i skriptet.

Syntax:  

Call name ( [ paramlist ])

 

Arguments:  

Argument Beskrivning
name Subrutinens namn.
paramlist En kommaavgränsad lista över de faktiska parametrar som ska skickas till den underordnade rutinen. Varje parameter i listan kan vara ett fältnamn, ett variabelnamn eller ett godtyckligt uttryck.

Den underordnade rutinen som anropas med hjälp av en call-sats måste vara definierad i en sub-sats som påträffats tidigare under skriptexekveringen.

Parametrarna kopieras in i subrutinen. Om parametern i call-satsen är ett variabelnamn, inte ett uttryck, kopieras dess värde dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Limitations:  

Eftersom call-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.

Example 1:  

// Example 1

Sub INCR (I,J)

I = I + 1

Exit Sub when I < 10

J = J + 1

End Sub

Call INCR (X,Y)

 

Example 2:  

// Example 2 - List all QV related files on disk

sub DoDir (Root)

For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc'

For Each File in filelist (Root&'\*.' &Ext)

LOAD

'$(File)' as Name, FileSize( '$(File)' ) as

Size, FileTime( '$(File)' ) as FileTime

autogenerate 1;

Next File

Next Ext

For Each Dir in dirlist (Root&'\*' )

Call DoDir (Dir)

Next Dir

End Sub

Call DoDir ('C:')

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?