Operatorer

Det här avsnittet beskriver operatorerna som kan användas i QlikView. Det finns två sorters operatorer:

  • Unära operatorer (tar endast en operand)
  • Binära operatorer (tar två operander)

De flesta operatorer är binära.