Gå till huvudinnehåll

DecimalSep

Decimalavgränsaren som definieras ersätter operativsystemets decimalavgränsare (regionala inställningar).

Syntax:  

DecimalSep

Examples:  

Set DecimalSep='.';

Set DecimalSep=',';

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view