NULL - skript- och diagramfunktion

Null-funktionen returnerar ett NULL-värde.

Syntax:  

Null( )

Example: Laddningsskript

I detta exempel laddas en inline-tabell med fyra rader, där de tre första raderna innehåller antingen ingenting, - eller 'NULL' i kolumnen Value. Vi vill omvandla dessa värden till äkta NULL-värderepresentationer.

Den mellersta som föregår LOAD utför konverteringen med funktionen Null.

Den första som föregår LOAD lägger till ett fält som kontrollerar om värdet är NULL, endast som illustration i detta exempel.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Detta är den resulterande tabellen. I kolumnen ValueNullConv representeras NULL-värdena av -.

ID Value ValueNullConv

IsItNull

0   - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?