Matematiska funktioner

Den här delen beskriver funktioner för matematiska konstanter och booleska värden. De här funktionerna har inga parametrar, men parenteserna är ändå obligatoriska.

Samtliga funktioner kan användas både i laddningsskriptet och i diagramuttryck.