Gå till huvudinnehåll

Date# - skript- och diagramfunktion

Date# konverterar en textsträng till numeriska data genom att tillämpa det datumformatsmönster som tillhandahålls eller, om sådant inte finns, standardmönstret för datumformat.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det datumformat som definierats i operativsystemet.