Exists - skriptfunktion

Exists() avgör om ett specifikt fältvärde redan har laddats in i fältet i laddningsskriptet. Funktionen returnerar TRUE eller FALSE, så att det kan användas i where-satsen för en LOAD-sats eller en IF-sats.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr] )

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Ett namn eller ett stränguttryck som utvärderas till ett fältnamn som en sökning ska göras efter. Fältnamnet måste finnas i den redan inlästa datamängden.
expr Ett uttryck som utvärderas till det fältvärde som programmet ska söka efter i det fält som anges i field-name. Om uttrycket utelämnas, antas den aktuella postens värde i det angivna fältet.