QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Exists - skriptfunktion

Exists() avgör om ett specifikt fältvärde redan har laddats in i fältet i laddningsskriptet. Funktionen returnerar TRUE eller FALSE, så att det kan användas i where-satsen för en LOAD-sats eller en IF-sats.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr] )

Typ av returdata: Boolesk

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Ett namn eller ett stränguttryck som utvärderas till ett fältnamn som en sökning ska göras efter. Fältnamnet måste finnas i den redan inlästa datamängden.
expr Ett uttryck som utvärderas till det fältvärde som programmet ska söka efter i det fält som anges i field-name. Om uttrycket utelämnas, antas den aktuella postens värde i det angivna fältet.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?