Gå till huvudinnehåll

Pmt - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar inbetalningsbeloppet för ett lån baserat på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Return data type: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .

För att räkna ut det totala beloppet som betalats in under lånets löptid multiplicerar du det returnerade pmt-värdet med nper.

Arguments:  

Argument Beskrivning
rate Räntesatsen per period.
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

fv

Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.