Gå till huvudinnehåll

NPV - skriptfunktion

NPV() returnerar det aktuella aggregerade nettovärdet för en investering baserad på en konstant discount_rate per period och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden), representerade av talen i value, itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Betalningar och inkomster förväntas i slutet av varje period.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Return data type: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta).

Arguments:  

Argument Beskrivning
discount_rate discount_rate är räntan över periodens längd. discount_rate är en konstant.
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

Exempel Resultat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

NPV1_2013

-$540.12

Givet att Cashflow-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

NPV2_2013


-$3456.05
$5666.67