Gå till huvudinnehåll

QvdNoOfFields - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.

Syntax:  

QvdNoOfFields(filename)

Arguments:  

Argument Beskrivning
filename

Namnet på en QVD-fil (inklusive sökväg om så krävs).

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com

Examples:  

QvdNoOfFields ('MyFile.qvd')

QvdNoOfFields ('C:\MyDir\MyFile.qvd')